Försäkringar och Säkerhet

Svenska Hem och Städs arbetsplatser är våra kunders hem, kontor och fastigheter.
Det ställer höga krav på oss som leverantör där säkerhet och trygghet är honörsord för oss!

Vi har fasta rutiner för hantering av nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter.
Alla medarbetare inom Svenska Hem och Städ har undertecknat sekretessavtal samt genomgått
internutbildning avseende sekretess och säkerhet.

Om olyckan skulle vara framme har Svenska Hem och Städ tecknat ansvarsförsäkring som täcker skador
på person och egendom som vår personal orsakar. Svenska Hem & Städ har fullt personalansvar och
har försäkringar för personalen under arbetstid samt resor till och från arbetet.
För att upprätthålla våra höga kvalitétskrav genomför vi kontinuerligt kvalitétskontroller i vår verksamhet.
Givetvis har Svenska Hem och Städ f-skattesedel och är momsregistrerade.