Hur fungerar RUT ?

Anlitar du Svenska Hem och Städ som privatperson för tjänster i hemmet är du berättigad till skattereduktion, sk rutavdrag. Rutavdraget medges till halva arbetskostnaden och
upp till 50 000 kr per person och år. (Materiel- och resekostnader är ej berättigat till rutavdrag.)

Som privatperson har du rätt till rutavdrag för våra tjänster utförda i den
bostad du eller dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

Vi gör det enkelt för dig som kund och drar rutavdraget direkt på fakturan!

För ytterligare information om rutavdrag, gå in på www.skatteverket.se.