Fönsterputs

Till ett städat hem hör rena och klara fönster, men att putsa fönster kan vara både tidskrävande och svårt. Vi på Svenska Hem ochfullskip exam Städ kan konsten att putsa fönster, fria från stänk och smutsränder, till ett glasklart resultat.

Vår rekommendation är att fönster putsas minst två gånger per år.

Vi lämnar självklart garanti på utfört arbete.

Vårt erbjudande kan sammanfattas i följande:
– Kvalite, trygghet och lågt pris

Varför Svenska Hem och Städ?
Svenska Hem och Städ levererar varje dag rena hem, kontor/fastigheter och allmänna ytor över hela Sverige. Vi brinner för att underlätta våra kunders vardag, bidra till trivsamma och hälsosamma miljöer och frigöra dyrbar tid.

–      Vi lämnar givetvis kvalitetsgaranti

–      All vår personal är certifierade

–       Som kund omfattas du alltid av vår ansvarsförsäkring

RUT
Vår fönsterputs är berättigad till skattereduktion för hushållsnära tjänster, sk RUT-avdrag. Det innebär att du endast betalar 50% av
fullskip arbetskostnaden direkt på fakturan.

Ange vilken typ av fönster samt hur många

 • Price: 100 Kr Quantity:
 • Price: 100 Kr Quantity:
 • Price: 200 Kr Quantity:
 • Price: 160 Kr Quantity:
 • Price: 200 Kr Quantity:
 • Price: 160 Kr Quantity:
 • Price: 200 Kr Quantity:
 • Price: 200 Kr Quantity:
 • Price: 200 Kr Quantity:
 • Price: 100 Kr Quantity:
 • I denna prisuppskattning utgår vi ifrån tvåglasfönster. Har du fler eller färre så justeras priset därefter.
 • 0 Kr

Bli kontaktad